מנגרים מהלב

פוקוס

בחירה

זכותו של כל אדם לבחור בחירות המשפיעות על המציאות האישית של חייו, על יכולתו לשנות, על עצם היותו אחראי לגורלו, זאת מתוך המודעות לרווחים ולהפסדים שבבחירה שלו. יכולת זו מובילה להתמודדות עם קונפליקטים, מטפחת חשיבה עצמאית וביקורתית ומאפשרת הכרעה והחלטה מתוך הפעלת שיקולי דעת מגוונים. מיומנות הבחירה כערך המבטא התנהגות ואורח חיים, רלוונטית ומשמעותית כיום עוד יותר, מאחר ואנו חיים בחברה מודרנית המוצפת גירויים ומידע.

טיפים לתהליכי בחירה נכונים: 

א. לבחון את מגוון האפשרויות והשיקולים העומדים בפניך.

ב. לייצר רשימת ייתרונות וחסרונות לכל אפשרות בחירה. (יש לרשום אותה כמות סעיפים בייתרונות כמו בחסרונות)

ג. להפוך את משפטי הייתרונות – למשפטי חסרונות, ולהיפך, את החסרונות לייתרונות.

ד. להוסיף עוד 2-3 ערכים, שיקולים שלא נכתבו עד כה במחשבה הראשונה.

ה. לסמן מילים החוזרות על עצמן, לנסות לזקק מהן משפט מוביל אחד ארוך.

ו. לייצר משפט קצר, מדוייק המזקק את כלל התובנות.

ז. לייצר החלטה לבחירה הנכונה.

LOGO

עדיין לא רשום? פתח עכשיו מנוי לאתר בחינם.