מנגרים מהלב

מצויינות והצטיינות

מצויינות והצטיינות

בחברה המודרנית, המהירה והמתקדמת ישנו בלבול במהותם של שני מושגים אלה, בואו נבחין במניעים ובתוצרים שלהם: 

הצטיינות” מבליטה את התוצאה הסופית, ההנעה להצטיינות תהיה לרוב חיצונית (ציון, מעמד, כסף), שלב בדרך אל הייעד.

מצויינות” נועדה להעביר מסר לעשות כל מה שאני יכול ולהתגבר על כל מכשול ברמה האישית, מתוך החוויה והתהליך האישיים.

מצויינות מובילה להנעה פנימית ומפתחת יכולות, היא מצריכה כוחות פנימיים והתגמול מגיע בדרכים שונות ומגוונות כגון התקדמות, הנאה וסיפוק.

שתיהן מניעות להשגת ייעדים אך כל אחת מתוך עולם ערכים אחר.

LOGO

עדיין לא רשום? פתח עכשיו מנוי לאתר בחינם.