סיפוק ודחיית סיפוקים – שני הפכים, מנעד רגיש הקיים בכולנו

כמה מספק זה להצליח לדחות סיפוקים…
כמה קשה זה להצליח לדחות סיפוקים…
המנעד העדין בין השניים