בחירה

בחירה מושכלת עשוייה לשנות את מציאות חיינו ואנו אלו שאחראיים לבחירות שלנו