כל אדם זקוק לתחושה להיות מועיל, משמעותי, שייך

עבודה קבוצתית

תחושת השייכות נוצרת מתהליך קבוצתי המשלב תוכן, תהליך וקריאת המפה החברתית ע”י הפרט