סדנאת שרפצמיג

צבעים ואנשים

משמעות הצבעים ובחירתם