מנגרים מהלב

הסדנאות של "מנגרים מהלב"

  • זיהוי סגנונות תקשורת
  • אסרטיביות
  • בירור ערכי
  • מיצוב תחושת השייכות
  • בחירה
  • עבודת צוות

כל משתתף יזהה את סגנון התקשורת שלו, יקבל איפיון, התנהגויות וכלים לזיהוי ותפקוד כל סגנון תקשורת. תוך כדי הפעלות ושאלונים אישיים.

בשלב העבודה יחולקו הקבוצות על פי 4 סגנונות התקשורת ויקבלו משימת עבודה מאופיינת סגנון. יחד יעבדו בצוות לביצוע התוצר המשותף.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים

נפעל לזיהוי סגנון אגרסיבי, פאסיבי ואסרטיבי, כיצד הם פועלים?, איך האנרגיה משפיעה על כל סיגנון?, פיתוח בטחון עצמי כמניע לאסרטיביות.

בשלב העבודה יקבל כל משתתף משפטי מפתח המאפיינים כל סגנון אשר ישפיעו על האנרגיה של המשתתפים ואולי על אופן עבודתם בצוות.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים.

נדון מהו ערך? כיצד נקבעים ערכים?, נקיים בירור אישי לערכים המניעים את הפרט, ובירור ערכי קבוצתי/ארגוני. מה הם הערכים המשמעותיים בקבוצה, דיון כיצד הערכים האישיים מתכתבים עם הערכים הקבוצתיים/ארגוניים.

כל משתתף יצא עם לוח ערכים אישי.

בשלב העבודה יונחו המשתתפים לבחור ערך מרכזי המניע אותם ויפעלו לפיו, במטרה לבחון את יכולת הקבוצה להכיל את הפרט וערכיו, שילוב כוחות או פילוג קבוצתי.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים.

בירור הערכים הטמונים במושג "בית" וכיצד הם באים לידי ביטוי בצורך של הפרט בתחושת ביתיות גם בקבוצה. “ביגי” ו”פיצי”- ראש גדול וראש קטן, הבדלים, מניעים, היכן הפרט נמצא ביחס לעצמו וביחס לקבוצה/לסביבה.

בשלב העבודה יקבל כל משתתף אפיון דמות ויפעל בהתאם לדמות.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים.

נפעל למיקוד שיקולי בחירה העומדים בפנינו, נייצר מפות בחירה אישיות לסיטואציות בחיים, ייתרונות וחסרונות לכל שיקול בחירה וכיצד להגיע לכדי החלטה הלוקחת בחשבון את מירב השיקולים.

בשלב העבודה יעמדו בפני חברי הקבוצה מספר שיקולי בחירה שיהיה עליהם להחליט כקבוצה כיצד יפעלו בהסתמך על הכלי שרכשו.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים.

נפעל יחד כצוות במשימות O.D.T ונקיים דיון בעקבות המשימות על לקיחת אחריות, משמעות כל פרט בתוך הקבוצה, תפקידים, השפעות ודינמיקה קבוצתית.

בשלב העבודה יקבלו חברי הקבוצה תפקיד ומאפייני תפקיד שיפעלו בהתאם אליהם לאורך העבודה.

בסיום תהליך היצירה יתקיים סיכום, תובנות, תחושות וכלים התנהגותיים.

LOGO

עדיין לא רשום? פתח עכשיו מנוי לאתר בחינם.